Wat is je doel? (Wat wil je bereiken door PID's te gebruiken?)
Stelling 1
Mijn PID's zijn er vooral voor bedoeld dat onderzoekers ze kunnen gebruiken voor citeren en refereren.

Stelling 2
Mijn PID's zijn er vooral voor bedoeld dat machines ze gebruiken, zoals in aggregatoren als Europeana.

Stelling 3
Mijn PID's zijn er vooral voor bedoeld om het proces van het wetenschappelijk onderzoek te kunnen verantwoorden.

Stelling 4
Ik wil vrij zijn in het maken van mijn eigen beleid met betrekking tot PID's.

Stelling 5
De objecten waar mijn PID's naar verwijzen moeten verplicht in een Trusted Digital Repository staan. Dat e-depot moet de langdurige duurzame toegankelijkheid van digitale objecten als missie hebben.

Ga naar volgende

Waar verwijzen je PID's naar? (Voor welke digitale objecten ga je PID's aanmaken?)
Stelling 6
De objecten zijn voornamelijk (geschreven) publicaties, zoals boeken, kranten, tijdschriften, etcetera.

Stelling 7
De objecten zijn voornamelijk fysieke objecten, zoals museumobjecten, (analoge) foto's of boeken.

Stelling 8
De PID’s moeten kunnen verwijzen naar objecten zonder metadata te vereisen.

Stelling 9
De PID's verwijzen vooral naar individuele gescande objecten.

Stelling 10
De PID's verwijzen vooral naar collecties van objecten (boeken, stukken, datasets).

Stelling 11
De objecten waaraan de PID werd toegekend kunnen veranderen zonder dat je wilt dat de PID verandert. Mogelijk wil je zo nu en dan de metadata bij het object bijwerken, of verandert de inhoud van het object, zonder dat er sprake is van een nieuwe versie.

Stelling 12
Ik vind het belangrijk dat het PID-systeem bepaalde metadata over de objecten vereist (wie, wat, waar en wanneer), zodat die informatie (binnen het PID-systeem) altijd uit te wisselen is.

Stelling 13
Mijn collecties zijn zeer complex en bestaan uit samengestelde objecten, waartussen je via PID's moet kunnen navigeren.

Ga naar volgende

Hoe gaat je eigen organisatie gebruikmaken van PID's?
Stelling 14
Het kan voorkomen dat objecten met hun bijbehorende PID's worden verwijderd.

Stelling 15
Hoeveel technische kennis en tijd heeft je organisatie beschikbaar voor de implementatie van een PID-systeem?

Stelling 16
Wat mag deelname aan een PID-systeem kosten aan lidmaatschaps- of abonnementskosten, dus exclusief eventuele kosten voor implementatie en dienstverlening?

Ga naar volgende

Wat verwacht je van de (organisatorische kwaliteit van de) PID-leverancier, de organisatie rondom de PID-resolver?
Stelling 17
Ik vind het belangrijk om te kunnen kiezen tussen PID-leveranciers voor het gekozen PID-systeem.

Stelling 18
Hoeveel ondersteuning verwacht je van de PID-leverancier bij het werken met PID's in je organisatie?

Stelling 19
Hoeveel ondersteuning verwacht je van de PID-leverancier bij het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in je PID's als de locatie van je objecten verandert?

Stelling 20
Ik vind het belangrijk dat er statistieken beschikbaar zijn over het gebruik dat van mijn PID's wordt gemaakt, bijv. hoe vaak ze geresolved worden.

Stelling 21
Ik wil, zonder van PID-systeem te veranderen, kunnen veranderen van PID-leverancier (zoals ik zonder van auto te veranderen ook naar een andere garage kan gaan voor onderhoud).

Ga naar volgende

Wat verwacht je van de (technische kwaliteit van de) PID-infrastructuur, de technische basis van de PID-resolver?
Stelling 22
Resolving: het PID-systeem moet schaalbaar zijn en voor wereldwijde vindbaarheid zorgen.

Stelling 23
Actionable: al mijn PID's moeten verwijzen naar een adres op het internet cq. al mijn objecten zijn op een of andere manier voorzien van een internetadres, al is het alleen maar via een metadatarecord.

Stelling 24
Landing page: al mijn PID's verwijzen altijd (eerst) naar een landing page (in plaats van direct naar het object zelf).

Stelling 25
Part identifier: als ik aan een object een PID heb toegekend, wil ik dat het PID-systeem ook mogelijk maakt dat ik naar een onderdeel van dat object verwijs. Zonder dat ik er een aparte PID aan toekende, wil ik bijv. kunnen verwijzen naar een bepaald hoofdstuk van een boek, als het boek een PID kreeg, of naar een bepaalde webpagina van een website, als de website een PID kreeg.

Ga naar resultaat

Resultaat
Eindresultaat
Beantwoord alle vragen uit de vijf thema's om hier het resultaat te zien.
Enkele aanvullende vragen

Hartelijk dank voor het gebruik van de PID-wijzer. Graag stellen we je enkele aanvullende vragen. Door deze vragen te beantwoorden, help je het project, je vakgenoten en jijzelf. Het project krijgt door je antwoorden meer inzicht in welke organisaties waarom kiezen voor welke PID-systemen. Je vakgenoten en jezelf kunnen hierdoor beter geïnformeerd worden over relevante best practices en ervaringsdeskundigen. Je antwoorden op deze vragen slaan we anoniem op, samen met je resultaten van de PID-wijzer. Je eventueel opgegeven e-mailadres bewaren we apart, om je te kunnen informeren en/of contacteren.

Tot welk soort instelling reken je jouw organisatie?

Uitleg: je antwoord geeft inzicht in welke soorten organisaties waarom kiezen voor welke PID-systemen. Zo kunnen organisaties die beginnen met PID’s steeds beter aan best practices en ervaringsdeskundigen geholpen worden.

Tot welke functiefamilie behoor je?

Uitleg: je antwoord geeft inzicht in welke functiefamilies zich met PID’s bezighouden. Zo kunnen gesprekken over PID’s steeds beter met de juiste mensen worden gevoerd. Als meerdere mensen de PID-wijzer samen invullen, kies dan de functiefamilie van de belangrijkste belanghebbende of geef ieders functiefamilie door via het tekstveld.

Welk collectiebeheersysteem gebruikt je organisatie?

Uitleg: je antwoord geeft inzicht in welke voorzieningen het meest baat (kunnen) hebben bij het integreren van PID’s.

Welke feedback heb je voor ons naar aanleiding van de PID-wijzer?

Uitleg: door deze vraag te beantwoorden, help je de PID-wijzer beter en relevanter te maken.


Wil je op de hoogte gehouden worden over het NDE-project Persistent Identifiers en/of vind je het goed dat wij eventueel contact met je opnemen over het gebruik van Persistent Identifiers in jouw organisatie, laat dan hier je e-mailadres achter:

Uitleg: je antwoorden op deze vragen slaan we anoniem op, samen met je resultaten van de PID-wijzer. Je eventueel opgegeven e-mailadres bewaren we apart, om je te kunnen informeren en/of contacteren.

Voortgang