Verantwoording PID-wijzer

Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Vragen kun je via Registration.Agency@KB.nl mailen naar Sam Alloing. 
De huidige versie van de PID-wijzer is online sinds 4 april 2023. Nieuw in deze versie is dat ARK's werden toegevoegd, en de website en stellingen werden geactualiseerd. Samen met experts van de ARK Alliance (voor ARK), TU Delft Library (voor DataCite DOI), SURF (Handle) en de Koninklijke Bibliotheek (URN:NBN) werden 25 onderwerpen geïnventariseerd waarover nagedacht moet worden bij het kiezen van een PID-systeem. Per onderwerp werden de PID-systemen geplot op een vijfpuntsschaal variërend van “Dit systeem ondersteunt dit niet cq. is hier niet voor geschikt” (1) tot “Dit systeem ondersteunt dit volledig cq. is hier volledig voor geschikt” (5). De experts van de verschillende PID-systemen hebben gezamenlijk de onderlinge verhoudingen vastgesteld van de verschillende systemen op de verschillende onderwerpen.

Vijfpuntschaal

De 25 onderwerpen zijn vervolgens omgezet in stellingen. Gebruikers van de PID-wijzer kunnen per stelling op een vijfpuntschaal aangeven in welke mate ze het eens zijn met die stelling, variërend van “Ik ben het hier volledig mee oneens” (1) tot “Ik ben het hier volledig mee eens” (5). Het onderwerp uit het voorbeeld werd: “Mijn PID’s zijn er vooral voor bedoeld dat onderzoekers ze kunnen gebruiken voor citeren en refereren.”

Per PID-systeem wordt de procentuele mate van overeenkomst tussen het antwoord van de gebruiker en dat van de experts bepaald door de afstandsformule

overeenkomst = ( 5 – | expertantwoord – gebruikersantwoord | ) / 5 * 100

Sinds 2022 kunnen gebruikers bij maximaal vijf stellingen aangeven, dat die extra belangrijk voor hun situatie zijn. De overeenkomstscore van die vijf stellingen telt dubbel mee in het eindresultaat.

De PID-wijzer is in een aantal iteraties met experts en een gebruikersgroep verbeterd. De PID-wijzer heeft sinds 2018 een eigen website – deze website. We zijn geïnteresseerd in je reacties, bevindingen en feedback. Neem gerust contact met ons op via Registration.Agency@KB.nl.

PID-wijzertoolkit

Voor wie een eigen PID-wijzer wil ontwikkelen voor een andere situatie, of met andere PID-systemen is een PID-wijzertoolkit ontwikkeld. Dit ZIP-bestand bestaat uit een HTML-pagina (met JavaScript en CSS) en een Nederlandstalige en Engelstalige handleiding. 

Licentie

De PID-wijzer en de PID-wijzertoolkit mogen gebruikt en verspreid worden volgens de voorwaarden van de CC0- licentie. De PID-wijzer is gebaseerd op algemene kennis over PID-systemen, maar ontwikkeld voor de Nederlandse erfgoedsituatie.