Persistent Identifiers in erfgoed- en onderzoeksinstellingen in Nederland

Dit overzicht is in juli 2021 samengesteld voor het project Persistent Identifiers van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, TUDelft Library en SURF. Het is niet bedoeld om volledig te zijn.

NDE-project Persistent Identifiers 
www.pidwijzer.nl
www.netwerkdigitaalerfgoed.nl

Doel

Het doel van dit overzicht is een indruk te geven van welke erfgoed- en onderzoeksinstellingen gebruik maken van Persistent Identifiers, zodat organisaties van elkaar weten wat ze doen (gemeenschapsvorming), en zodat organisaties die ook gebruik willen gaan maken van persistent identifiers weten met wie ze contact kunnen opnemen voor praktijkervaring (drempelverlaging).

We updaten dit overzicht periodiek. Aanvullingen of wijzigingsverzoeken (van organisaties of voorbeelden) zijn van harte welkom, en kun je doorgeven via de algemene contactgegevens van deze website.

URN:NBN via de KB (met willekeurige voorbeelden)

 • UI:10 Universiteit Utrecht (https://www.persistent-identifier.nl/urn:nbn:nl:ui:10-1874-294245
 • UI:11 Rijksuniversiteit Groningen (https://www.persistent-identifier.nl/urn:nbn:nl:ui:11-dbi/4a9e7efc4afdd)
 • UI:12 Universiteit van Tilburg (https://www.persistent-identifier.nl/urn:nbn:nl:ui:12-3160125
 • UI:13 Data Archiving and Networked Services
 • UI:14 Amsterdam University Press
 • UI:15 Erasmus Universiteit Rotterdam
 • UI:16 International Institute for the study of Islam in the Modern World
 • UI:17 KNAW
 • UI:18 NWO / CWI
 • UI:19 Naturalis
 • UI:20 Nederlandse Onderzoek Databank
 • UI:21 Open Universiteit Nederland
 • UI:22 Radboud Universiteit Nijmegen
 • UI:23 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • UI:24 Technische Universiteit Delft
 • UI:25 Technische Universiteit Eindhoven
 • UI:26 Universiteit Leiden
 • UI:27 Universiteit Maastricht
 • UI:28 Universiteit Twente
 • UI:29 Universiteit van Amsterdam
 • UI:30 Universiteit voor Humanistiek
 • UI:31 Vrije Universiteit Amsterdam
 • UI:32 Wageningen Universiteit & Research Centrum
 • UI:33 Nederlandse Defensie Akademie
 • UI:34 Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • UI:37 Nijenrode
 • UI:38 Universiteit voor Humanistiek
 • HS:10 Hogeschool van Amsterdam HS:11 Avans Hogeschool
 • HS:12 Christelijke Hogeschool Ede
 • HS:13 Driestar Educatief
 • HS:14 Juridische Hogeschool
 • HS:15 Gereformeerde Hogeschool
 • HS:16 HZ University of Applied Sciences
 • HS:17 Haagse Hogeschool
 • HS:18 Hanzehogeschool Groningen
 • HS:19 Hogeschool Edith Stein
 • HS:20 Hogeschool Inholland
 • HS:21 Hogeschool Leiden
 • HS:22 Hogeschool Rotterdam
 • HS:23 Hogeschool Utrecht
 • HS:24 Hogeschool Van Hall Larenstein
 • HS:25 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • HS:26 Iselinge Hogeschool
 • HS:27 Fontys Hogescholen
 • HS:28 NHL Hogeschool
 • HS:29 Saxion
 • HS:30 Stenden Hogeschool
 • HS:31 Windesheim
 • HS:32 Zuyd Hogeschool
 • HS:33 Katholieke Pabo Zwolle
 • HS:34 Nederlandse Defensie Academie
 • IN:10 Beeld & Geluid
 • IN:30 Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum – NLR

URN:NBN:NL en URN:NBN:NL:KB zijn gereserveerd voor de Koninklijke Bibliotheek.

DataCite DOI via TU Delft Library (met willekeurige voorbeelden)

Handles in erfgoedsector (eigen oplossing, via SURF of anders, met willekeurige voorbeelden)