Implementatie

Stappenplan

Je bent ervan overtuigd dat je als erfgoedinstelling moet zorgen dat digitaal erfgoed vindbaar blijft. Je weet inmiddels ook dat dit kan door gebruik te maken van Persistent Identifiers. Maar hoe nu verder? Het “Stappenplan implementatie Persistent Identifiers” helpt je hierbij. Het stappenplan laat zien aan welke stappen je als erfgoedinstelling moet denken als je Persistent Identifiers wilt implementeren, zorgt ervoor dat implementatie eenvoudiger is en dat dit op een gestandaardiseerde wijze gebeurt.

Je kunt het stappenplan hier downloaden:

 Beschrijvingen van praktijkervaringen

Verschillende Nederlandse erfgoedinstellingen hebben al Persistent Identifiers geïmplementeerd. Sommigen hebben het stappenplan van het Netwerk Digitaal Erfgoed daarbij gevolgd. We verzamel(d)en deze voorbeelden in de vorm van beschrijvingen van praktijkervaringen, ook wel bestpracices of goodpractices genoemd. Via deze beschrijvingen stimuleren we het delen van praktijkervaringen met betrekking tot het implementeren van Persistent Identifiers. Dit verlaagt leercurves en maakt het nog eenvoudiger om zelf Persistent Identifiers te implementeren.

De voorbeelden die we hieronder verzameld hebben sluiten qua vorm en inhoud zoveel mogelijk aan op het stappenplan. Deze uniformiteit zorgt ervoor dat het stappenplan en de beschrijvingen onderlinge samenhang vertonen en vergelijkbaar zijn. Je kunt zo een goede indruk kunt krijgen van hoe andere organisaties Persistent Identifiers implementeerden, en ook zelf bijdragen door je ervaringen te delen via het sjabloon.

Overige praktijkervaringen

Hoe doen anderen het?

Een overzicht van het gebruik van PID's in erfgoed- en onderzoeksinstellingen in Nederland: https://www.pidwijzer.nl/persistent-identifiers-in-erfgoed-en-onderzoeksinstellingen-in-nederland.

Een analyse van het gebruik van ARK PIDs werd uitgevoerd door Netwerk Digitaal Erfgoed. In de analyse kan je ook zien hoeveel en welke instellingen in Nederland ARKs gebruiken: ARK analysis door Bob Coret.